EXECUTIVE

SEARCH


Je špecifická metóda vyhľadania

manažérov do TOP MANAŽMENTU

alebo vysokokvalifikovaných

odborníkov .

Je špecifická metóda vyhľadania manažérov do TOP MANAŽMENTU alebo vysokokvalifikovaných odborníkov . Ide o cielené vytipovanie skúseného kandidáta, ktorý pochádza zo spoločností s rovnakým alebo podobným zameraním akým sa zaoberá Vaša spoločnosť. Potenciálny kandidát nemusí aktívne hľadať nové zamestnanie, ale dostane atraktívnu ponuku od Vás. Na základe Vašej ponuky zváži svoje zotrvanie v aktuálnom zamestnaní a môže sa rozhodnúť pre novú výzvu a lepšiu zmenu, pre Vašu spoločnosť.


Výhody

Celý proces prebieha úplne diskrétne, Vaša spoločnosť ostáva v anonymite počas celej doby jednania s vytipovaným kandidátom. Všetci oslovení kandidáti sú skúsení ľudia v danom odbore  alebo vo výkone na danej pozícii. Výhoda pre Vás je, že nepotrebujete dlhodobé zaškolenie či prípravu takéhoto človeka, a teda získate už hotového zamestnanca so skúsenosťami a praxou.


Fázy procesu

1 fáza: zmapovanie príbuzných spoločnosti na trhu

2 fáza: vytipovanie potenciálnych uchádzačov

3 fáza: oslovenie uchádzačov

4 fáza: osobné pohovory s potencionalnimi uchádzačmi

5 fáza: predstavenie najvhodnejsich uchádzačov klientovi

6 fáza: dohodnutie pohovorov s uchádzačmi priamo u klienta

7 fáza: spätná väzba klienta a uchádzačov


Potom je len na Vás pre ktorého z predstavených kandidatov si vyberiete do svojho tímu.