Často kladené otázky na pohovore

Na väčšine pohovorov dostanete rovnakú sériu otázok, preto budte pripravení a príprave na pohovor vopred venujte dostatok času.

Najčastejšie otázky


•    Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?


•    Prečo ste sa rozhodli reagovať na túto pracovnú pozíciu?


•    Čo viete o našej spoločnosti ?


•    Aké sú vaše očakávania?


•    Kde sa vidíte o 5 rokov?


Počítajte s tým, že sa Vás budú pýtať na vašu motiváciu a Vaše dosiahnuté úspechy.


•    Prečo ste sa rozhodli zmeniť zamestnávateľa?


•    Aký najväčší úspech ste dosiahli v poslednom zamestnaní?


•    Aké sú Vaše silné stránky?


•    Aké sú Vaše slabé stránky?


•    Čo Vás v práci motivuje?


•    V čom ste iný ako ostatní?


•    Aký ste typ človeka?


•    Pracujete radšej v kolektíve alebo sám?


•    Ako zvládate prácu pod stresom?


•    Aké sú Vaše záujmy?


Vyhýbajte sa všeobecným odpovediam, snažte sa byť konkrétny a v žiadnom prípade nezavádzajte.


Citlivé otázky


Na citlivé otázky týkajúce sa Vášho osobného života, Vášho súkromia, vierovyznania, sexuálnej orientácie nemusíte odpovedať. Otázky takéhoto smeru obvykle personalista nepoloží, ale ak  predsa len áno, snažte sa na ne odpovedať napr. "Ak by to bolo možné, rád by som sa tejto otázke vyhol", alebo "Rád by som sa viac zameral na osobné predpoklady a zručnosti týkajúce sa tejto pozície".

Ako sa pripraviť na pohovor

Ak Vás pozvali na pracovný pohovor, je to pre Vás dobrá správa. Máte šancu získať JOB po akom túžite. Ste krôčik od úspešného zvládnutia pracovného pohovoru a stačí Vám málo byť lepším kandidátom, ako sú ostatní. Často rozhodujú maličkosti, preto sa treba na pohovor dôkladne pripraviť už doma.


Nenašli ste, čo ste hľadali?

Meno
Email
Vaša otázka